Què és compliance?

Delictes susceptibles

Els delictes pels quals es poden imposar penes a les empreses que no es dotin d’un sistema Compliance són els següents:

 • Tràfic d’òrgans humans
 • Tràfic d’éssers humans
 • Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
 • Descobriment i revelació de secrets i violació informàtica
 • Estafes
 • Frustració de l’execució
 • Insolvències punibles
 • Danys informàtics
 • Contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors
 • Blanqueig de capitals
 • Finançament il·legal de partits polítics
 • Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Contra els drets dels ciutadans estrangers
 • Urbanització, construcció o edificació no autoritzables
 • Contra els recursos naturals i el medi ambient
 • Relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants
 • Riscos provocats per explosius i altres agents
 • Contra la salut pública
 • Contra la salut pública (tràfic de drogues)
 • Falsificació de moneda
 • Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge
 • Suborn
 • Tràfic d’influències
 • Delictes d’odi
 • Finançament del terrorisme
 • Contraban
 • Malversació

Quan l’activitat delictiva es cometi per mitjà d’entitats sense personalitat jurídica (UTE, comunitats de béns, comunitats de propietaris) es consideren també aquests delictes:

 • Relatius a la manipulació genètica
 • Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
 • Negativa a actuacions inspectores
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Falsificació de moneda
 • Associació il·lícita
 • Organitzacions i grups criminals i terroristes

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.