Què és compliance?

Responsabilitat penal

La responsabilitat penal en el sistema Compliance de la persona jurídica és independent de la que es pugui exigir als òrgans de direcció o control, o bé a les persones dependents, les quals romandran subjectes a un títol d’imputació individual.

Per una banda, cal aïllar la responsabilitat penal de la persona jurídica; per l’altra, la responsabilitat penal individual dels operadors que s’hi troben vinculats.

Alhora, la responsabilitat penal de les persones jurídiques és aliena a la responsabilitat civil subsidiària que es pugui derivar de les accions i/o omissions dels individus vinculats, òbviament, en els supòsits en què la persona jurídica no ha estat imputada.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.