Compliance laboral

El compliance s'ha convertit en imprescindible per a les empreses nacionals.

Aquest sistema de vigilància ha guanyat enters en el seu vessant laboral i penal. DESCOMPLICA'T COMPLIANCE LABORAL és la línia de negoci especialitzada en el compliment normatiu laboral, des de la qual prestem serveis a tot tipus d'entitats.

L' actuació de DESCOMPLICA' T en aquesta matèria consisteix en:

Dissenyar un programa de plans d' igualtat i diversitat que estableix un perfecte i complet sistema per a les empreses en relació a les seves actuacions i necessitats, en l' àmbit de les àrees de gestió laboral, així com vigilar que les condicions de treball tant en àmbit nacional com internacional es respecten i adapten a la legalitat i codis ètics,  vetllant pel respecte dels drets dels treballadors.

Elaboració d' estudis i informes sobre les matèries següents:

 

Prevenció de delictes en l' àmbit laboral

Prohibició de discriminació en l' àmbit laboral

Plans d' Igualtat i Diversitat

Auditories Salarials: Bretxa salarial/Registre salarial o retributiu

Així mateix realitza diagnòstics de l' operativa de la gestió de RRHH d' una organització, filials o centres de treball

Estat d' Informació no financera

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Protocols de prevenció de riscos d' assetjament sexual o discriminació per raó de sexe, orientació o identitat sexual, raons de gènere, aporofòbia o exclusió social o qualsevol altra circumstància

Protocol de prevenció d' assetjament sexual

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.