Què és compliance?

Penes aplicables

Les penes que es poden aplicar a les persones jurídiques que no compleixin el sistema Compliance són les següents:

  • Multa per quotes o proporcional
  • Dissolució de la persona jurídica (cosa que comporta la pèrdua definitiva de la capacitat de portar a terme qualsevol activitat)
  • Suspensió de les seves activitats
  • Clausura dels seus locals i establiments
  • Prohibició, temporal o definitiva, de realitzar certes activitats
  • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per obtenir beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social
  • Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.