Què és compliance?

Prevenció del suborn i la corrupció

Compliance és el sistema creat per a la prevenció dels riscos penals de la persona jurídica.

La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del codi penal, va introduir per primera vegada la possibilitat que les persones jurídiques siguin responsables de delictes.

D’aquesta manera, les empreses poden ser condemnades penalment com a autores d’un delicte en dos supòsits:

  • Quan algun dels seus administradors o representants hagi comès un delicte per compte i en profit de la persona jurídica.
  • Quan algun treballador hagi comès un delicte per compte i en profit de la persona jurídica, sempre que el fet punible hagi estat possible per no haver exercit els administradors el degut control sobre el seu personal.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.