Protegeix la teva corporació

Compliance officer

El deure de vigilància s’atribueix als òrgans superiors de l’empresa, administradors o consell d’administració, si bé és aconsellable que es delegui a tercers interns o externs a la corporació: els Compliance officers o el departament de compliment.

Les funcions del Compliance officer són bàsicament quatre:

Vetllar pel compliment del programa

Vetllar pel compliment del programa

Establir els mitjans necessaris i la formació de totes les persones implicades

Establir els mitjans necessaris i la formació de totes les persones implicades

Adaptar i modificar el programa segons les circumstàncies

Adaptar i modificar el programa segons les circumstàncies

Instruir les denúncies

Instruir les denúncies

En aquest sentit, proposem dos règims diferenciats en funció de les dimensions de l’empresa:

Funció interna de Compliance officer

Funció externalitzada de Compliance officer

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.