Altres serveis

Més enllà de l’elaboració i la implementació de plans de ComplianceAuditora Urbanística de Catalunya, SL, presta els següents serveis:
  • La realització d’auditories urbanístiques a les administracions implicades en el desenvolupament del planejament urbanístic, a través d'AUDIURB.
  • La realització d’auditories de compliment normatiu i assessoria jurídica a tot tipus d'ens, i en especial l'assesorament en matèria de contractació amb entitats del tercer sector.
  • L’assessorament d’empreses en matèria de protecció de dades.
  • La verificació d'informes d'Estat d'Informació No Financera (EINF) de societats.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.