Altres serveis

Més enllà de l’elaboració i la implementació de plans de ComplianceAuditora Urbanística de Catalunya, SL, presta els següents serveis:
 
  • La realització d’auditories urbanístiques a les administracions implicades en el desenvolupament del planejament urbanístic
  • La realització d’auditories de compliment normatiu i assessoria jurídica a tot tipus d’administracions públiques, especialment l’assessorament en matèria de contractació amb entitats del tercer sector
  • L’assessorament d’empreses en matèria de protecció de dades

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.