Política de privacitat

Responsable i finalitats del tractament

En compliment de la normativa de protecció de dades, l’informem que les dades personals que en el seu cas pogués aportar seran tractades per Auditora Urbanística de Catalunya, SL, com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar les denúncies relatives a possibles irregularitats, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives de les organitzacions a les quals presta assessorament en matèria de compliment normatiu i la bústia de denúncies que gestiona.

 

Destinataris de les dades

Les seves dades personals no seran comunicades ni a l’organització a la qual pertany ni a cap altra, llevat d’exigència legal.

 

Legitimació i terminis de conservació

La legitimació del tractament de les seves dades es basa en el consentiment que s’atorga en el moment de facilitar les dades. Les dades proporcionades podran conservar-se durant el temps necessari per a la recerca dels fets denunciats.

 

Drets

Té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les o portar-les, limitar o oposar-se al seu tractament en determinats supòsits, així com a revocar els consentiments prestats, si escau, mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit a Auditora Urbanística de Catalunya, SL, incloent-hi el nom, cognoms, còpia del DNI, un domicili a efectes de notificacions i el dret que desitja exercitar. Igualment, pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.