Notícies

El cas Iveco i el compliance

El cas de la treballadora d’Iveco que es va suïcidar després de difondre’s entre els seus companys de feina un vídeo de naturalesa sexual en què apareixia planteja (tràgicament) la problemàtica de l’assetjament a l’empresa. Si bé es tracta de conductes i situacions alienes a la pròpia feina, el fet que tinguin lloc a l’entorn laboral obliga l’empresa a prendre les mesures escaients per tal d’evitar-les.

En aquest sentit, tenen especial rellevància dos instruments: el codi ètic, que prohibeix aquest tipus de conductes i obliga a denunciar tot indici d’incompliment, i la bústia de denúncies, la confidencialitat de la qual facilita que els treballadors alertin sobre qualsevol sospita. Finalment, és optatiu dotar-se d’un protocol específic antiassetjament que reforci la lluita contra aquesta problemàtica.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.